webapp

ARKADIUSZ NAGIĘĆ – O STOCZNI

Miejsce, które pozwoliło ważnemu dla Polski pokoleniu, być murami dla marzeń. Twierdza ta, bez względu na mniej lub bardziej chlubne okresy, podobnie jak inne zakłady pracy socrealizmu, stała się inkubatorem zmian. Świadek trudu jaki Polacy włożyli w rozwój przemysłu stoczniowego, świadek odbudowy polskiej myśli wolnościowej, a w końcu świadek tragedii jakie miały miejsce za jej murami.

Może etos stoczniowca to zbyt wyświechtany frazes, jednak mam poczucie i wiarę, że wolna Polska wesprze działania, które pozwolą jej cieszyć się świetnością jak to miało miejsce pół wieku temu. Jesteśmy jej to winni.