webapp

Blog WEBAPP

Smart City, czyli co?

Od ponad dekady obserwujemy ciekawe zjawisko — liczba osób mieszkających w miastach przewyższyła liczbę mieszkańców terenów pozamiejskich. Proces ten nazywamy urbanizacją. Nic nie wskazuje na to, aby miał się on zatrzymać — wręcz przeciwnie: wciąż rośnie on na sile. Ja poradzić sobie z coraz większą ilością osób żyjących na stosunkowo niewielkim terenie? Z pomocą przychodzi Smart City.

Smart city — co to takiego?

Określenie „Smart City” tłumaczone jest po polsku jako “inteligentne miasto”. Sposoby zdefiniowania tego terminu są różne, niektórzy podkreślają aspekt funkcjonalności rozwiązań przy których wdrażaniu stosuje się nowoczesne technologie. Inni zwracają większą uwagę na mieszkańców, którym nie tylko w myśl słów “smart city — better living” powinno żyć się wygodniej, ale którzy jako użytkownicy systemu dostarczają mu informacji, tzw. feedbacku. Te dane pozwalają ulepszyć system.

Najbardziej trafna wydaje się definicja przygotowana przez Committee of Digital and Knowledge‐based Cities w 2012 roku. Brzmi ona w następujący sposób:

“inteligentne miasto to „(…) miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców”.

Korzyści Smart City

Rozwiązania wchodzące w zakres definicji inteligentnego miasta dają wiele wymiernych korzyści. Pośród nich, warto wymienić m.in:

  • powszechny dostęp do informacji o mieście, planach rozwoju itp.;
  • sprawne załatwianie spraw w urzędach i instytucjach miejskich;
  • korzystne warunki do inwestowania w mieście;
  • sprawną komunikację;
  • efektywne działanie służb miejskich,
  • dbałość o stan środowiska;
  • bezpieczeństwo mieszkańców;
  • wiele możliwości spędzania wolnego czasu (wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe itp.);
  • aktywny udział mieszkańców w ulepszaniu miasta poprzez współpracę z administracją.

Beneficjentami mieszkańcy oraz władze miasta

Jak można zauważyć powyżej, smart city to realne i wymierne korzyści. Warto zaznaczyć, że ich beneficjentami są nie tylko mieszkańcy, którym podnosi się poziom życia. To także wielka korzyść dla władz miasta, które poznają realne problemy i najważniejsze potrzeby swoich mieszkańców. Poprzez ich rozwiązanie zapewniają sobie zadowolenie swoich wyborców.

Wróć na górę